Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności

Ustawa o rachunkowości nakłada na niektóre przedsiębiorstwa obowiązek badania sprawozdań finansowych. Obowiązkowemu badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe podmiotów, które spełniają warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii wraz z raportem na temat prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego, jego zgodności z polityką rachunkowości oraz rzetelności i jasności przedstawienia sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Przeglądowi podlegają śródroczne albo skrócone sprawozdania finansowe. Celem przeglądu sprawozdań finansowych jest wyrażenie przez biegłego rewidenta stanowiska, że sprawozdanie jest zgodne z polityką rachunkowości oraz jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy podmiotu.

Firma Simar Ltd Sp. z o.o. oferuje badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych biegłych rewidentów, którzy wraz z asystentami wchodzą w skład zespołu badającego. Kluczowy biegły rewident jest odpowiedzialny za kontakt z badaną jednostką oraz za całokształt prac. Audyt przeprowadzany jest przy użyciu takiego podejścia i oprogramowania aby dostosować się do specyfiki działalności Klienta. Stosowane przez nas metody audytu w połączeniu z badaniem ksiąg rachunkowych dają pełną weryfikację sprawozdania finansowego.

Zapewniamy naszym Klientom usługę najwyższej jakości.